Aktualności

Wizyta delegacji z Ukrainy w Jabłonnie

Wizyta delegacji z Ukrainy w Jabłonnie

W czwartek 17 grudnia w Urzędzie Gminy Jabłonna gościliśmy przedstawicieli lokalnych samorządów z Ukrainy z obwodu lwowskiego.
Wizyta miała na celu zapoznanie przedstawicieli lokalnych samorządów z Ukrainy z pracą samorządu w Polsce. W chwili obecnej na Ukrainie rozpoczęta została reforma administracyjna. W wielu elementach wprowadzane zmiany wzorowane są na przykładach polskich, stąd też zainteresowanie władz ukraińskich działaniami realizowanymi przez polskie gminy. Przykładem może być m.in. utworzenie na Ukrainie nowych gmin i ich podział na sołectwa. 
 
Podczas spotkania rzedstawiciele lokalnych samorzadów z obowdu lwowskiego wyrazili chęć podjęcia współpracy z Gminą Jabłonna i realziowania współnych dzialań i projektów na zasadach partnerskich.
 
Ze strony Gminy Jabłonna w spotkaniu uczestniczyli: Magdalena Sałek - Wójt Gminy, Marcin Pastuszak - Zastępca Wójta, Elżbieta Kowalska - sołtys sołectwa Jabłonna Pierwsza oraz Małgorzata Danielak - sołtys sołectwa Skrzynice Pierwsze.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych