Aktualności

Strategia Rozwoju Gminy Jabłonna

Strategia Rozwoju Gminy Jabłonna

Na ostatniej sesji Rada Gminy Jabłonna przyjęła uchwałą Strategię Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2016-2023.

Strategia jest ważnym dokumentem dla dalszego rozwoju gminy, wyznacza ona bowiem kierunki rozwoju, które okreslone zostały na podstawie danych statystycznych, badań fokusowych oraz bezpośrednich spotkań z mieszkańcami.

Strategia Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2016-2023 dostępna jest w zakładce Gmina/Ważne dokumenty/Strategia Gminy 2016-2023.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych