Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Ankieta w sprawie Strategii...

Aktualności

Ankieta w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Ankieta w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Opublikowano: 02.02.2016 Gmina Jabłonna przystąpiła do opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jabłonna na lata 2016-2023. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne w naszej gminie, a także określi sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy.

Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania. 

ANKIETA

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych