Tutaj jesteś Aktualności Badania statystyczne z...

Aktualności

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa

W bieżącym roku w całej Polsce, zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Celem prowadzonych badań jest uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji od użytkowników gospodarstw rolnych dotyczących m. in. powierzchni zasiewów poszczególnych upraw, pogłowia trzody chlewnej, itp.
Pozyskane w ten sposób informacje posłużą do analizy zmian zachodzących  w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie, a także  do kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej.
Więcej informacji na temat badań, metod ich realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej: http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych.
 
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych