Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zapisy do projektów solarnych i...

Aktualności

Zapisy do projektów solarnych i fotowoltaicznych

Zapisy do projektów solarnych i fotowoltaicznych

Opublikowano: 02.02.2016 Wójt Gminy Jabłonna informuje, że do 14 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna, pokój 10 w godzinach od 07:30 do 15:30 będą prowadzone zapisy osób chętnych - właścicieli lub użytkowników budynków mieszkalnych na terenie Gminy Jabłonna do udziału w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii (instalacje solarne lub ogniwa fotowoltaiczne). DOTYCZY TYLKO OSÓB, KTÓRE TAKIEJ DEKLARACJI NIE ZŁOŻYŁY WCZEŚNIEJ!

Projekty będą realizowane w ramach działania 4.1 o nazwie ,,Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w następującym zakresie:

  1. Montaż instalacji fotowoltaicznych
  2. Montaż kolektorów słonecznych

Projekty będą realizowane przez Gminę Jabłonna tylko i wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków RPO WL na lata 2014-2020. 

Dokumenty do pobrania:

1. Ankieta ogniwa fotowoltaiczne - .doc

2. Ankieta ogniwa fotowoltaiczne - .pdf

3. Ankieta instalacje solarne - .doc

4. Ankieta instalacje solarne - .pdf

 

Ankiety należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2016 roku wUrzędzie Gminy Jabłonna. 

Powrót