Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Oznakowanie budynków i posesji

Aktualności

Oznakowanie budynków i posesji

Oznakowanie budynków i posesji

Opublikowano: 01.03.2017 Wójt Gminy Jabłonna zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o umieszczanie na budynkach numerów posesji, co w znacznym stopniu ułatwi dojazd karetki w przypadku nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Poza znaczeniem porządkowym, informacja taka nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy czas dojazdu służb ratowniczych może decydować o życiu lub zdrowi ludzi, a zachodzą trudności w zlokalizowaniu miejsca wezwania.

Obowiązek wyposażenia posesji w numer porządkowy wynika wprost z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Sankcja za jego brak określona jest w Ustawie Kodeks wykroczeń art.64 §1 i 2 za co grozi kara grzywny do 250 zł bądź kara nagany.