Aktualności

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

W ramach obchodów akcji „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” Prokuratura Rejonowa w Świdniku w dniach od 22 lutego do 26 lutego 2016 roku zorganizuje dyżury, podczas których w godzinach od 9.00 do 12.00 w siedzibie Prokuratury udzielać będą porad prawnych prokuratorzy.

Porad udzielać będą:

  • dnia  22 lutego    -    prok.  Michał Kucharczyk - pok. 9
  • dnia  23 lutego    -    prok.  Sylwester Woźniak - pok. 15
  • dnia  24 lutego    -    prok.  Łukasz Zygmunt - pok. 6
  • dnia  25 lutego    -    prok.  Alicja Olech - pok. 1
  • dnia  26 lutego    -    prok.  Michał Jakubczyk - pok. 9

oraz  telefonicznie   pod   nr  081 – 759 -14 -71.

W  dniu 26 lutego 2016 roku prok. Marcin Nosowski, zajmujący się sprawami cywilnymi i administracyjnymi w godz. 9.00 do 12.00 będzie pełnił dyżur w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku przy ul. Orzeszkowej 6.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych