Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Przekaż 1% podatku lokalnym...

Aktualności

Przekaż 1% podatku lokalnym organizacjom pozarządowym

Przekaż 1% podatku lokalnym organizacjom pozarządowym

Opublikowano: 24.04.2018 Do końca kwietnia osoby fizyczne mają obowiązek rozliczenia się z podatku dochodowego. Przy wypełnianiu formularza PIT można przeznaczyć 1% swojego podatku na organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy do przekazywania 1% organizacjom, które działają na terenie Gminy Jabłonna.

Wykaz organizacji pozarządowych mających status organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy Jabłonna:

Fundacja Nieprzetartego Szlaku w Skrzynicach - nr KRS 0000277202,
- Ludowy Klub Sportowy Rohland Tuszów - nr KRS 0000270261, w celu szczegółowym należy wpisać: LKS Rohland Tuszów 6032  (LKS Rohland Tuszów współpracuje z Fundacją Studencką Młodzi-Młodym, która użycza Klubowi swój numer KRS w celu zbierania 1%).
 
 
Aby przekazać 1% podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego, należy w odpowiednie rubryki PIT-a wpisać kolejno nazwę organizacji, numer KRS oraz obliczoną kwotę 1% podatku. Formularz PIT daje także możliwość przekazania za pośrednictwem Urzędu Skarbowego naszych danych osobowych obdarowanej organizacji. Jest to o tyle istotne, że organizacje gromadzą dane osób wspierających, mogą im podziękować oraz przesyłać informację o sposobie wykorzystania przekazanych środków oraz o bieżącej działalności. To do nas należy decyzja czy zgodzimy się przekazać dane. Urząd Skarbowy przekaże nasze wsparcie na konto wskazanej przez nas organizacji. Kwotę obliczonego 1% podatku zaokrągla się w dół do pełnych dziesiątek groszy.
 
W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień. 
1% podatku mogą przekazać również emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A. Wystarczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe.