Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Program rządowy "500+"

Aktualności

Program rządowy "500+"

Program rządowy "500+"

Opublikowano: 24.03.2016 W dniu 17 lutego 2016 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która będzie obowiązywała od dnia 1 kwietnia 2016 r. Realizatorem powyższej ustawy będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie.
Zgodnie z zapisem ustawy celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
 
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.
 
Wysokość świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
 
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, jest rok kalendarzowy 2014.
 
WAŻNE!
1. Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od 1 kwietnia 2016r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie lub drogą elektroniczną za pomocą systemu ePUAP.
 
2. Dodatkowo od 1 kwietnia 2016 r. we wszystkich szkołach na terenie gminy Jabłonna będzie można złożyć wniosek na świadczenia wychowawcze dla drugiego dziecka i więcej - dla osób, które wiedzą, że kryterium dochodowe na pierwsze dziecko jest przekroczone (tj. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę 800,00 zł. Natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę 1.200,00 zł).
 
3. W miesiącu kwietniu GminnyOśrodek Pomocy Społecznej będzie działał w następujących godzinach:
 
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek -07:30-15:30
Wtorek -09:00-17:00
 
UWAGA!!! Wnioski składa się w miejscu zamieszkania rodziny- nie w miejscu zameldowania.
 
WNIOSEK DO POBRANIA
 
 
 
 
Więcej informacji wkrótce na naszej stronie internetowej oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne w Jabłonnie. 
Powrót