Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Opłata za odbiór odpadów - WAŻNE!

Aktualności

Opłata za odbiór odpadów - WAŻNE!

Opłata za odbiór odpadów - WAŻNE!

Opublikowano: 29.02.2016 Informuję, że w 2016 roku Urząd Gminy Jabłonna przystąpił to utworzenia indywidualnych rachunków bankowych do dokonywania płatności za odbiór śmieci. W związku z tym w miesiącu marcu poprzez sołtysów trafią do Państwa comiesięczne druki wpłat na rok 2016, w których wskazane są już indywidualne numery konta dla każdego gospodarstwa domowego.
Od chwili otrzymania przez Państwa druków wpłat kolejne wpłaty powinny być wnoszone na indywidualne konto wskazane na druku wpłaty. Opłaty dokonane za poprzednie miesiące dokonane na ogólne konto Gminy Jabłonna zostaną przeksięgowane automatycznie na państwa indywidualne konto.
 
Informuję również, że Bank Spółdzielczy w Jabłonnie nie pobiera dodatkowych opłat za opłaty z tytułu odbioru śmieci z terenu Gminy Jabłonna.
 
Jednocześnie zwracam się z prośbą do osób, które nie złożyły jeszcze aktualizacji deklaracji, o jej niezwłocznie zaktualizowanie.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych