Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wójt Gminy Jabłonna podaje do...

Aktualności

Wójt Gminy Jabłonna podaje do publicznej wiadomości

Wójt Gminy Jabłonna podaje do publicznej wiadomości

Opublikowano: 01.03.2016 Wójt Gminy Jabłonna podaje do publicznej wiadomości ofertę Gminnego Klubu Sportowego Avenir Jabłonna „Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), podaje do publicznej wiadomości ofertę Gminnego Klubu Sportowego Avenir Jabłonna „Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień”.

 

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 239):

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):

„Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień”.

 

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

Gminny Klub Sportowy Avenir Jabłonna

 

Termin realizacji zadania:

01.03.2016 r. - 31.05.2016 r.     

 

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Pana Huberta Brydy - Referat Funduszy, Promocji i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Jabłonna, tel.: 81 561 05 70, email: h.bryda@jablonna.lubelskie.pl w terminie do dnia 8 marca 2016 r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży "Sportowiec nie pije %"

Powrót