Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Rekrutacja do przedszkoli na rok...

Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017

Opublikowano: 09.03.2016 Od 7 marca 2016 r. ruszyła rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna - wnioski należy składać w sekretariatach szkół do 30 marca 2016 roku.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji określony jest w załączniku do Zarządzenia nr 8/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 26 stycznia 2016 r. - TUTAJ

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata złożony do dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Rodzic/ prawny opiekun może złożyć wniosek o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech wybranych placówek wychowania przedszkolnego według swoich preferencji zaznaczając na wniosku, które przedszkole jest  pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru, jeżeli tak deklarują we wniosku.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane  kryteria określone w art. 20c  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.). W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami będą brane kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w Uchwale Nr V/30/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 9 marca 2015rW uchwale powyższej określony został również wzór wniosku (zamieszczony poniżej) o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz oświadczenia niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Jabłonna mogą być przyjęci do publicznego przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Jabłonna, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. 

 

 
 
 
 
Powrót