Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Uwaga użytkownicy solarów - zwrot...

Aktualności

Uwaga użytkownicy solarów - zwrot nadpłaty

Uwaga użytkownicy solarów - zwrot nadpłaty

Opublikowano: 09.03.2016 W związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna” zwracamy się z prośbą do osób, które posiadają zamontowane w ramach projektu instalacje solarne, o przekazanie do Urzędu Gminy Jabłonna informacji o numerze konta bankowego, na które przelana zostanie nadpłata za montaż solarów.
Informacje prosimy o przekazanie osobiście, listownie w termienie do dnia 15 kwietnia 2016 r.
Jednocześnie, wraz z numerem konta, prosimy o przekazanie numeru fabrycznego zasobnika, który niezbędny jest do prawidłowego zaewidencjonowania zestawu solarnego.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 81 561 00 70.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych