Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Uwaga użytkownicy solarów - zwrot...

Aktualności

Uwaga użytkownicy solarów - zwrot nadpłaty

Uwaga użytkownicy solarów - zwrot nadpłaty

Opublikowano: 09.03.2016 W związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna” zwracamy się z prośbą do osób, które posiadają zamontowane w ramach projektu instalacje solarne, o przekazanie do Urzędu Gminy Jabłonna informacji o numerze konta bankowego, na które przelana zostanie nadpłata za montaż solarów.
Informacje prosimy o przekazanie osobiście, listownie w termienie do dnia 15 kwietnia 2016 r.
Jednocześnie, wraz z numerem konta, prosimy o przekazanie numeru fabrycznego zasobnika, który niezbędny jest do prawidłowego zaewidencjonowania zestawu solarnego.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 81 561 00 70.
Powrót