Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wójt Gminy Jabłonna informuje

Aktualności

Wójt Gminy Jabłonna informuje

Wójt Gminy Jabłonna informuje

Opublikowano: 10.03.2016 Ocena celowości realizacji zadania publicznego przez oferenta z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych