Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Lokalny Program Rewitalizacji Gminy...

Aktualności

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016-2023 - II spotkanie konsultcyjne

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016-2023 - II spotkanie konsultcyjne

Opublikowano: 14.03.2016 W związku z pracami dotyczącymi Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016-2023 serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące wyznaczenia obszaru rewitalizacji, celów dokumentu i planowanych przedsięwzięć - 21 marca 2016 roku o godzinie 15:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Na spotkanie szczególnie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane i/ lub zaangażowane w rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny Gminy Jabłonna. Na spotkaniu autorzy Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna przedstawią ogólne założenia dokumentu, wyznaczony obszar zdegradowany i rewitalizacji Gminy Jabłonna oraz planowane przedsięwzięcia.

 

Spotkanie organizowane jest w ramach rozpoczętego cyklu spotkań konsultacyjnych ze wszystkimi środowiskami Gminy Jabłonna. Efektem procesu partycypacji będzie przygotowanie dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016-2023.
Powrót