Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Karta projektu do Planu Rewitalizacji...

Aktualności

Karta projektu do Planu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016-2023

Karta projektu do Planu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016-2023

Opublikowano: 04.08.2016 Gorąco zachęcamy wszelkich partnerów społecznych, takich jak: organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, podmioty gminne wykonujące usługi publiczne, jednostki sektora finansów publicznych, szkoły oraz instytucje kultury, grupy nieformalne t.j. Koła Gospodyń Wiejskich, aby zgłaszały do Lokalnego Programu Rewitalizacji planowane przez siebie projekty mające na celu podniesienie jakości życia na obszarze Gminy objętym planem rewitalizacji – zarówno poprzez inwestycje w infrastrukturę, jak i przez organizację akcji społecznych (tzw. projekty miękkie).
W trosce o zapewnienie zrównoważonego rozwoju Gminy Jabłonna, w trakcie przygotowania jest Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016-2023,  w ramach którego wskazane będą projekty działań zmierzające do odnowienia, przywrócenia lub nadania nowych funkcji wybranych obszarów. 
Po dokonaniu analizy, zgodnie z ustawą o rewitalizacji, na terenie Gminy Jabłonna do rewitalizacji wskazany został teren trzech sołectw: Jabłonna Majątek, Jabłonna Pierwsza i Jabłonna Druga.
 
Pomocą dla Państwa jest załączona poniżej karta projektu, a także materiały odnoszące się do opracowywanego Programu.
 
Wypełniając tą kartę, macie Państwo możliwość włączyć się aktywnie w proces rewitalizacji Gminy Jabłonna, rozumiany jako kompleksowy plan odnowy wybranych części Gminy, a jednocześnie stworzyć swoim przedsięwzięciom solidne podstawy do ubiegania się w przyszłości o fundusze unijne (nierzadko wsparcie finansowe UE uzależnione jest od wpisania projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji).
 
Karta projektu - PDF
 
Karta projektu - DOC
 
Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego Planu Rewitalizacji
Powrót