Aktualności

Gmina Jabłonna rozpoczyna współpracę z Ukrainą

Gmina Jabłonna rozpoczyna współpracę z Ukrainą

We wtorek 22 marca w rejonie Pustomyty (Ukraina) odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli powiatu lubelskiego, powiatu przemyskiego oraz rejonu Pustomyty dotyczące podjęcia współpracy w zakresie edukacji, kultury i sportu i realizacji wspólnych projektów.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Przewodniczącą Rady Rejonowej Pustomyt Panią Halinę Hyczkę. Gminę Jabłonna reprezentował Zastępca Wójta Gminy Jabłonna - Marcin Pastuszak.

Przedstawiciele szkół i samorządów uczestniczących w spotkaniu nawiązali stosunki partnerskie, które zaowocują wspólnymi ciekawymi projektami unijnymi. Rozważano kilka potencjalnych możliwości, jednakże najciekawszym wydawał się program Erasmus+, któremu poświęcono najwięcej uwagi. 

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych