Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wizje lokalne nieruchomości w...

Aktualności

Wizje lokalne nieruchomości w zakresie odnawialnych źródeł energii

Wizje lokalne nieruchomości w zakresie odnawialnych źródeł energii

Opublikowano: 02.04.2016 Wójt Gminy Jabłonna informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęła się wizja lokalna nieruchomości zgłoszonych do udziału w projekcie „Odnawialne Źródła Energii na terenie gminy Jabłonna” dotyczącym montażu instalacji kolektorów słonecznych i pieców na biomasę.

Wizji lokalnych dokonają Pan Krzysztof Łukasik oraz Pani Justyna Książek -  przedstawiciele Wykonawcy, firmy Centrum Energii i Nowych Technologii Spółka z o.o., ul. Sienkiewicza 13, 97 – 225 Ujazd.

Termin dokonania wizji lokalnej danej nieruchomości zostanie uprzednio ustalony telefonicznie przez przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z danymi zawartymi w złożonej ankiecie.

Ankieterzy będą wyposażeni w identyfikatory z danymi osobowymi oraz zdjęciem, podpisane przez Wójta Gminy Jabłonna -  Magdalenę Sałek. W przypadku pojawienia się wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy pod nr tel. 81 561 05 70.

Do obowiązków przedstawicieli Wykonawcy będzie należało:

  1. Ocena uwarunkowań technicznych dla każdej lokalizacji instalacji solarnej i pieca na biomasę.
  2. Ustalenie miejsca montażu kolektorów słonecznych oraz pieca na biomasę wraz z miejscem włączenia urządzeń do wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
  3. Uzyskanie akceptacji właściciela nieruchomości na ustaloną lokalizację w protokole uzgodnień projektowych.
Powrót