Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Informacja o wyniku naboru na partnera

Aktualności

Informacja o wyniku naboru na partnera

Informacja o wyniku naboru na partnera

Opublikowano: 06.04.2016 W związku z zakończeniem procedury konkursowej na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach ogłoszonego konkursu RPO 2014-2020 na projekty edukacyjne, informujemy, że do zawiązania partnerstwa z Gminą Jabłonna zaproszona zostanie Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych