Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Informacja dla użytkowników solarów -...

Aktualności

Informacja dla użytkowników solarów - zwrot nadpłaty

Informacja dla użytkowników solarów - zwrot nadpłaty

Opublikowano: 08.04.2016 W związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna” zwracamy się z prośbą do osób, które posiadają zamontowane w ramach projektu instalacje solarne, o przekazanie do Urzędu Gminy Jabłonna informacji o numerze konta bankowego, na które przelana zostanie nadpłata za montaż solarów.
Informacje prosimy o przekazanie osobiście, listownie w termienie do dnia 15 kwietnia 2016 r.
Jednocześnie, wraz z numerem konta, prosimy o przekazanie:
a) numeru fabrycznego zasobnika, który niezbędny jest do prawidłowego zaewidencjonowania zestawu solarnego,
b) informacji na temat uziemienia.
 
Pierwsze zwroty na konto dokonywane będą pod koniec kwietnia 2016 r. 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 81 561 00 70.
Powrót