Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konkurs wiedzy o Świętym Janie Pawle II

Aktualności

Konkurs wiedzy o Świętym Janie Pawle II

Konkurs wiedzy o Świętym Janie Pawle II

Opublikowano: 16.05.2016 12 maja 2016 r. w Zespole Szkół w Piotrkowie odbył się II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Świętym Janie Pawle II pod patronatem Starosty Lubelskiego, Wójta Gminy Jabłonna, parafii w Piotrkowie. W konkursie wzięły udział szkoły z terenu Gminy Jabłonna: Zespół Szkół w Piotrkowie, Zespół Szkół w Jabłonnie, Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie i Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie.

Celem konkursu było pogłębianie wiedzy na temat życia i nauczania Świętego Jana Pawła II oraz motywowanie do naśladowania jego czynów. Na konkurs przybyli zaproszeni goście: Dariusz Gajo, Małgorzata Adamczyk, Urszula Paździor (przedstawiciele Starostwa Lubelskiego), Marcin Pastuszak - Wicewójt Gminy Jabłonna, redaktor „Niedzieli Lubelskiej”- pani Beata Boguszewska,  dyrektorzy szkół, księża z terenu Gminy Jabłonna oraz nauczyciele, przygotowujący uczniów.

Konkurs  składał się z II części. Pierwsza część - konkurs wiedzy na temat życia i nauczania Świętego  Jana Pawła II . Uczniowie rywalizowali ze sobą w 9 konkurencjach: krzyżówka, losowanie zestawów z pytaniami zamkniętymi, pytania otwarte o różnym stopniu trudności- za 1,2 lub 3 punkty oraz pytania do piosenek, które zaśpiewał chórek szkolny, prowadzony przez  pana Grzegorz Dudziaka. W ostatniej konkurencji drużyny miały możliwość wykazania się  wiadomościami  na temat Światowych Dni Młodzieży, które w tym roku odbędą się w Krakowie. Druga część to konkurs recytatorski, mający na celu popularyzację poezji Jana Pawła II oraz rozwijanie zdolności  twórczych i umiejętności recytatorskim uczniów. Każdą szkołę reprezentował wybrany w eliminacjach szkolnych recytator.

Nad poprawnością odpowiedzi czuwała komisja  w składzie: ks. Proboszcz Marek Chodorowski, ks. Proboszcz Mirosław Flak, Urszula  Paździor i Małgorzata Adamczyk.

W wyniku uzyskanej przez uczniów punktacji, jury ustaliło następującą klasyfikację drużyn w konkursie wiedzy:

I miejsce –Zespół Szkół w Piotrkowie (skład drużyny: Iga Woźnica, Weronika Gustaw, Szymon Malec),

II miejsce -  Zespół Szkół w Jabłonnie (skład drużyny: Patrycja Pilecha, Paweł Tyburczyk, Bartosz Światkowski),

III miejsce – Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie (skład drużyny: Aleksandra Gąbka, Julia Tyburczyk, Dominika Grzegorczyk).

Puchary  oraz nagrody rzeczowe  za zajęcie I, II i III miejsca ufundowali: Starosta Lubelski- pan Paweł Pikula ,Wójt Gminy Jabłonna,pani Magdalena Sałek, oraz  Radna Powiatu Lubelskiego- pani Urszula Paździor. 

W konkursie recytatorskim wygrały następujące osoby:

I miejsce –  Michał Welman z Zespołu Szkół w Jabłonnie,                                                  

II miejsce- Martyna Zaborek z Zespołu Szkół w Piotrkowie,

III miejsce- Dominika Skalska z Gimnazjum Publicznego w Piotrkowie.

Fundatorem nagród w tej części konkursu był Ks.  Marek Chodorowski Proboszcz Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Piotrkowie.

Finaliści konkursu gminnego wykazali się ogromną wiedzą o życiu i nauczaniu Papieża- Polaka. Rywalizacja między drużynami dostarczyła wszystkim wiele radości. Taki typ imprez, organizowanych na terenie naszej Gminy, to doskonały sposób na integrację szkół, które są jednym z elementów naszej „małej ojczyzny” jaką jest Gmina Jabłonna.  Zdaniem organizatorów wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie, odnieśli zwycięstwo, ponieważ zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i słodki upominek.

Imprezę poprowadziły pani Alicja Dyzma oraz pani Agnieszka Marzec.

Powrót