Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Podpisywanie umów użyczenia na...

Aktualności

Podpisywanie umów użyczenia na kolektory słoneczne, kotły na biomasę i ogniwa fotowoltaiczne

Podpisywanie umów użyczenia na kolektory słoneczne, kotły na biomasę i ogniwa fotowoltaiczne

Opublikowano: 31.05.2016 Gmina Jabłonna przystępuje do kolejnego etapu przygotowywania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz paneli fotowoltaicznych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020. Obecnie trwa podpisywanie umów użyczenia z mieszkańcami, którzy złożyli ankiety na kolektory słoneczne/kotły na biomasę/ogniwa fotowoltaiczne. Pracownik urzędu sukcesywnie dzwoni do zainteresowanych i zaprasza na podpisanie umowy.

Umowa użyczenia jest umową wstępną, w której użyczający czyli mieszkaniec, wyraża zgodę na udostępnienie nieruchomości w celu przeprowadzenia niezbędnych prac związanych z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii oraz zapewni dostęp do zainstalowanych urządzeń przez cały okres trwania umowy.

Prosimy o przygotowanie dowodów osobistych oraz dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości.

W celu podpisania umowy należy zgłosić się do pokoju nr 10  w godzinach pracy urzędu, czyli 7.30-15.30 (wtorki 9.00-17.00).

Wzory umów użyczenia znajdują się  poniżej.

Umowa użyczenie na kolektory - wzór

Umowa użyczenia na piec na biomasę - wzór

Umowa użyczenie na ogniwa fotowoltaiczne - wzór

 
Powrót