Aktualności

Bezpłatne szkolenia, płatne staże zawodowe dla osób pozostających bez pracy

Bezpłatne szkolenia, płatne staże zawodowe dla osób pozostających bez pracy

Asentia Consulting zaprasza osoby pozostające bez pracy do bezpłatnego udziału w projekcie Pracownia kompetencji 2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

PROJEKT: PRACOWNIA KOMPETENCJI 2

 

Dla kogo?

Dla osób w wieku 15–29 lat, które łącznie spełniają następujące warunki:

- nie pracują (posiadają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo),

- nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie dziennym),

- nie szkolą się (nie uczestniczą w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych),

- zamieszkują na terenie powiatu lubelskiego.

 

Korzyści

Dzięki udziałowi w projekcie każdy z uczestników:

- zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności pożądane przez pracodawców,

- zdobędzie 6-miesięczne doświadczenie zawodowe,

- zwiększy swoje szanse na podjęcie stałego zatrudnienia.

 

Co oferujemy?

1. diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,

2. indywidualne poradnictwo zawodowe,

3. szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje, 

4. płatne staże zawodowe przez okres 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego.

 

Dodatkowo zapewniamy:

1. materiały szkoleniowe, serwis obiadowy oraz kawowy podczas szkoleń,

2. zwrot kosztów dojazdu na wsparcie szkoleniowo-doradcze,

3. dodatki szkoleniowe,

4. stypendium stażowe przez 6 miesięcy,

5. ubezpieczenie NNW na okres uczestnictwa w projekcie.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Szczegóły: www.pracowniakompetencji.edu.pl

 

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych