Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Informacja Urzędu Statystycznego w...

Aktualności

Informacja Urzędu Statystycznego w Lublinie

Informacja Urzędu Statystycznego w Lublinie

Opublikowano: 25.05.2016 Urząd Statystyczny w Lublinie uprzejmie informuje, że w dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby oceny zastosowanych i kształtowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich charakterystyki. Wyniki badania posłużą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa, dlatego tak istotne jest pozyskanie rzetelnych informacji od użjdkowników indywidualnych gospodarstw rolnych.

Równolegle z badaniem struktury gospodarstw rolnych jednostki statystyki publicznej realizować będą również dwa inne badania o tematyce rolniczej: badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B) oraz badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S). Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane przez internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu.

W celu popularyzacji badania struktury gospodarstw rolnych załączam do niniejszego pisma plakat informacyjny i uprzejmie proszę o umieszczenie go w widocznym miejscu w siedzibie Urzędu Gminy, tak aby interesanci mogli zapoznać się z jego treścią. Mam nadzieję, iż Państwa udział w promowaniu badania wpłynie na wzrost świadomości respondentów, a opracowane wyniki będą służyć społecznościom lokalnym i sprzyjać rozwojowi rolnictwa.

Powrót