Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wydłużenie godzin pracy Starostwa...

Aktualności

Wydłużenie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Lublinie

Wydłużenie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Lublinie

Opublikowano: 27.05.2016 Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców i klientów Starostwo Powiatowe w Lublinie od dnia 1 czerwca 2016r. we wtorki zostaną wydłużone godziny pracy urzędu. W godzinach 7.00 – 17.00 będą pracowały wydziały bezpośrednio obsługujące klientów:

 

  • Wydział Architektoniczno – Budowlany
  • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  • Wydział Geodezji z wyłączeniem filii
  • Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa z wyłączeniem filii

W tych godzinach również będzie otwarty Punkt Obsługi Klienta oraz Kasa.

Jednocześnie we wtorki oraz w pozostałe dni tygodnia inne wydziały będą pracowały w godzinach 7.30 – 15.30

W związku z powyższym czas pracy Starostwa w poszczególnych dniach tygodnia przedstawia się następująco:

  • Poniedziałek: 7.30 – 15.30
  • Wtorek: 7.30 – 15.30, 7.00 – 17.00 (ww wydziały)
  • Środa: 7.30 – 15.30
  • Czwartek: 7.30 – 15.30
  • Piątek: 7.30 – 15.30

Jesteśmy przekonani, że ta zmiana ułatwi mieszkańcom powiatu załatwianie spraw w naszym urzędzie. Dzięki wprowadzonej zmianie będą mogli „przed pracą” czy „po pracy” m.in. złożyć wniosek, niezbędne dokumenty, odebrać decyzję,  prawo jazdy czy dowód rejestracyjny, a także uzyskać informację nt rozpatrywanej sprawy. 

Przypominamy również, że wiele spraw administracyjnych załatwić można drogą elektroniczną, z każdego miejsca, przez całą dobę. W tym celu założyć należy konto na ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej), potwierdzić je profilem zaufanym, czyli bezpłatnym podpisem elektronicznym, służącym do uwierzytelniania obywateli w systemie e-administracji. Platforma zapewnia szereg korzyści: nie trzeba odwiedzać urzędu, stać w kolejce ani podawać wielokrotnie tych samych danych, sam profil zaufany natomiast zastępuje w kontaktach z administracją podpis odręczny. Użytkownik loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera sprawę, jaką chce załatwić, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym i następnie przesyła do urzędu.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z naszej poczty elektronicznej uruchomionej specjalnie dla naszych klientów pok@powiat.lublin.pl, gdzie można zgłaszać swoje propozycje na dalsze usprawnianie pracy naszego urzędu.

 

Powrót