Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konkurs Najpiękniejszy Ogród Gminy...

Aktualności

Konkurs Najpiękniejszy Ogród Gminy Jabłonna - ostatnie dni!

Konkurs Najpiękniejszy Ogród Gminy Jabłonna - ostatnie dni!

Opublikowano: 21.07.2016 Wójt Gminy Jabłonna Magdalena Sałek zaprasza wszystkich mieszkańców gminy do udziału w konkursie "Najpiękniejszy Ogród Gminy Jabłonna".

Organizatorzy:

 • Wójt Gminy Jabłonna

Cele konkursu:

 • poprawa estetyki i wyglądu oraz stanu środowiska naturalnego Gminy Jabłonna,
 • wyróżnienie mieszkańców wsi, którzy kładą nacisk na estetykę otaczającej ich przestrzeni.

Udział w konkursie

W konkursie mogą brać wszyscy mieszkańcy gminy Jabłonna posiadający zadbane ogrody przydomowe w dwóch kategoriach:

 1. zagroda wiejska (gospodarstwo rolne),
 2. posesja (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna).

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie przez właściciela-użytkownika posesji lub zagrody wiejskiej pisemnej deklaracji uczestnictwa (do pobrania w Urzędzie Gminy Jabłonna i na stronie internetowej www.jablonna.lubelskie.pl) do dnia 25 lipca 2016 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłonna.

Komisja Konkursowa

 1. Konkurs przeprowadzi i oceniać będzie komisja w składzie ustalonym przez Wójta Gminy Jabłonna.
 2. Komisja konkursowa dokona przeglądu zgłoszonych posesji oraz zagród wiejskich dniach 26-29 lipca 2016 roku.
 3. Kolejność miejsc w konkursie ustala komisja w oparciu o punktację dokonaną protokolarnie podczas przeglądu.
 4. Komisja może wyróżnić pozostałych uczestników konkursu.
 5. W przypadku otrzymania przez uczestników konkursu tej samej ilości punktów Komisja ma prawo przyznać nagrody równorzędne.
 6. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Gminy Jabłonna www.jablonna.lubelskie.pl oraz podczas Dożynek Gminnych w dniu 21 sierpnia 2016 r.
 7. Wręczenia nagród odbędzie się podczas Dożynek Gminnych w dniu 21 sierpnia 2016 r.
 8. Nagrodzone ogrody w obydwu kategoriach (zagroda wiejska i posesja) wytypowane będą do dalszego etapu konkursu – etap powiatowy, który rozstrzygnięty zostanie podczas Dożynek Powiatowych w Radawcu 28 sierpnia 2016 r.

Zadania konkursowe i punktacja:

Komisja dokona oceny zgłoszonych ogrodów według następujących kryteriów: estetyki, funkcjonalności ogrodu, pomysłowości, aranżacji jak również ogólnego wrażenia, jakie wywołuje cała posesja lub zagroda wiejska.

Kryterium oceny będą podlegać:

 

Kryterium

Liczba punktów

1

Zagospodarowanie posesji lub zagrody wiejskiej: ogólny porządek w ogrodzie /zagrodzie, wrażenie estetyczne

1-20 pkt

2

Dobór gatunkowy drzew, krzewów, bylin, traw i kwiatów zdobiących ogród/ zagrodę przez cały okres wegetacji

1-15 pkt

3

Część wypoczynkowo-ozdobna: trawniki, zadrzewienie, ogródek skalny, rabaty kwiatowe, ukwiecenie tarasów, werand, balkonów

1-30 pkt

4

mała architektura ogrodowa

1-15 pkt

5

Utrzymanie trawników

1-10 pkt

6

Obiekty sanitarne podpisana umowa na odbiór śmieci, kompostownik

1-10 pkt

 

Razem:

100 pkt

 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych -100.

Uwaga!

Do zgłoszenia można załączyć dokumentację fotograficzną ukazującą ogród w różnych porach roku. Dokumentacja fotograficzna może być załączona w formie wydruku, zdjęć lub nagrania zdjęć na płytę CD/DVD.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa - pdf

Karta zgłoszeniowa - word

Powrót