Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konkurs dla mieszkańców Gminy...

Aktualności

Konkurs dla mieszkańców Gminy Jabłonna - zdobądź nawet do 7000zł

Konkurs dla mieszkańców Gminy Jabłonna - zdobądź nawet do 7000zł

Opublikowano: 09.06.2016 Zapraszamy do składania wniosków w konkursie grantowym organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie zs. w Piotrkowie w ramach projektu Dom Kultury to nie budynek, Dom Kultury to ludzie! dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016

Konkurs w ramach projektu Dom Kultury to nie budynek, Dom Kultury to ludzie! ma na celu wyłonienie i wsparcie projektów odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej przygotowanych przez mieszkańców Gminy Jabłonna. Wpieramy tych, którzy chcą realizować własne pomysły i mieć realny wpływ na to, co dzieje się wokół nas. 

W ramach konkursu zostaną przyznane granty  na projekty, które:

- będą realizowane na terenie Gminy Jabłonna lub dla mieszkańców Gminy Jabłonna

- wynikają z konkretnych potrzeb tej społeczności lokalnej

- mają jasno określony cel, zaplanowane działania, są kierowane do określonej grupy odbiorców i jednocześnie mają służyć całej społeczności, a także mają rozsądnie oszacowane koszty 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ INICJATYWY?

  • osoby indywidualne ( pełnoletni mieszkańcy gminy lub opiekunowie w przypadku osób nieletnich)
  • organizacje pozarządowe
  • grupy nieformalne

Można zgłosić dowolną liczbę inicjatyw, jednakże jeden podmiot/ jedna osoba / grupa może otrzymać dofinasowanie tylko raz.

MIEJSCE REALIZACJI:

Projekt musi być realizowany na terenie gminy Jabłonna

TERMIN REALIZACJI

Inicjatywy mogą być realizowane w okresie 31 lipca – 31 października 2016.

FINANSOWANIE/BUDŻET

1. Projekty będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016 oraz Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie zs. w Piotrkowie.

2. Przewidywany budżet całkowity projektu: 22 000 zł.

3. W ramach projektu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw.

4. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy – 7 000 zł.

 

 

Wypełniony formularz należy odesłać e-mailem na adres: centrumkultury@jablonna.lubelskie.pl

lub przynieść do Gminnego Centrum Kultury (Piotrków Drugi 10)

 

TERMIN SKŁADANIA: 19 czerwca 2016 roku do godziny 23:59.

 

Konsultacje ws. wypełniania wniosków i odpowiedzi na pytania –

tel: 669 792 502 lub 661 724 085.

 

Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru inicjatyw nastąpi do dnia 30 czerwca 2016 roku. 

 

 

Formularz aplikacyjny - pobierz (.doc)

Regulamin konkursu - pobierz (.doc)

Powrót