Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Opublikowano: 07.06.2016 Gmina Jabłonna rozpoczęła realizację zadania pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna”. Zachęcamy mieszkańców Gminy Jabłonna do składania wniosków o usunięcie azbestu.
Zadanie dotowane jest na podstawie umowy Nr 167/2016/D/OZ z dnia 30.05.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 
Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „ Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest ” na lata 2016-2017” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 
Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy Jabłonna. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 81 561 00 12.
 
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych