Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Opublikowano: 07.06.2016 Gmina Jabłonna rozpoczęła realizację zadania pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna”. Zachęcamy mieszkańców Gminy Jabłonna do składania wniosków o usunięcie azbestu.
Zadanie dotowane jest na podstawie umowy Nr 167/2016/D/OZ z dnia 30.05.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 
Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „ Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest ” na lata 2016-2017” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 
Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy Jabłonna. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 81 561 00 12.
 
Powrót