Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Gminny Dzień Strażaka i 60-lecie OSP...

Aktualności

Gminny Dzień Strażaka i 60-lecie OSP w Jabłonnie

Gminny Dzień Strażaka i 60-lecie OSP w Jabłonnie

Opublikowano: 17.06.2016 12 czerwca 2016 r. w Jabłonnie odbył się Gminny Dzień Strażaka połączony z jubileuszem 60-lecia powstania OSP Jabłonna, który przygotowali druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jabłonny oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Jabłonny Pierwszej i Drugiej. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu uroczystość miała bardzo podniosły charakter, a Orkiestra Dęta OSP Zakrzew dopełniła swoim występem całość. Za pracę i zaangażowanie - w imieniu całej społeczności gminy dziękujemy!
12 czerwca 2016 roku uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafalnym w Jabłonnie, następnie defiladą na czele której szła jednostrka OSP Jabłonna, orkiestra dęta OSP Zakrzew, poczty sztandarowe jednostek z terenu gminy, zaproszeni goście oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych przeszli z kościoła drogą wojewódzką do remizy strażackiej w Jabłonnie. .
 
Podczas uroczystego apelu zostali odznaczeni Druhowie z jednostki OSP Jabłonna, w uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, którzy uświetnili swoją osobą to wydarzenie - za co serdecznie dziękujemy! Wśród nich byli:
- Brygadier Maciej Błaszczyk – Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Brygadier Ryszard Krzyszczak – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bychawie
- p. Radosław Więk – przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego i Wicemarszałka Artura Walaska
- p. Adam Klimek – przedstawiciel Starosty Lubelskiego Pawła Pikuli
Powrót