Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Kolonie letnie dla dzieci z rodzin...

Aktualności

Kolonie letnie dla dzieci z rodzin ubezpieczonych w KRUS

Kolonie letnie dla dzieci z rodzin ubezpieczonych w KRUS

Opublikowano: 16.06.2016 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina po raz kolejny otrzymało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16 roku życia /urodzonych po 1 stycznia 2000 roku/, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/
jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie
w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim)
lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 
Wypoczynek będzie miał miejsce w Bieszczadach, w miejscowości Lesko, woj. podkarpackie
w terminie: 02.08.2016 – 15.08.2016 r.
 
Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1100,00 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto.
 
Różnicę - 350,00 zł pokrywa rodzic dziecka.
 
W ramach kolonii organizator zapewnia (rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat za wyjątkiem wyżej wskazanej), w tym m.in.:

- zakwaterowanie i wyżywienie (5 posiłków dziennie)
- atrakcyjny program turystyczny i bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów
- sprzęt sportowy, artykuły plastyczne itp. na różnorodne zajęcia organizowane na koloniach
- transport autokarowy z miejsca zbiórki do miejsca wypoczynku oraz z powrotem (dokładne miejsce zbiórki oraz godzinę wyjazdu określimy w porozumieniu z Państwem w terminie najpóźniej do 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku).
- opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika wodnego, przewodnika
- ubezpieczenie NNW w firmie Signal Iduna na kwotę 5000 pln.

 

Zgłoszenia na kolonie należy dokonać do środy 22 czerwca do godziny 15.30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie, tel. 81 561 00 50.

Informacja o koloniach

Karta kwalifikacyjna

Informacje Stowarzyszenia Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych

Powrót