Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XIX...

Aktualności

Zaproszenie na XIX nazdwyczajną sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XIX nazdwyczajną sesję Rady Gminy Jabłonna

Zawiadamiam, że XIX nadzwyczajna sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 24 czerwca 2016 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie wystąpienia Rady Gminy Jabłonna z apelem do Pani Beaty Szydło - Prezesa rady Ministrów w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

  2. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec realizacji inwestycji dotyczącej budowy spopielarni zwłok w miejscowości Czerniejów;

  3. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów realizacji inwestycji dotyczącej budowy spopielarni zwłok w Lublinie przy ulicy Głuskiej;

  4. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  9. Sprawy bieżące

  10. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych