Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XIX nazdwyczajną sesję...

Aktualności

Zaproszenie na XIX nazdwyczajną sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XIX nazdwyczajną sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 24.06.2016 Zawiadamiam, że XIX nadzwyczajna sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 24 czerwca 2016 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie wystąpienia Rady Gminy Jabłonna z apelem do Pani Beaty Szydło - Prezesa rady Ministrów w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

  2. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec realizacji inwestycji dotyczącej budowy spopielarni zwłok w miejscowości Czerniejów;

  3. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów realizacji inwestycji dotyczącej budowy spopielarni zwłok w Lublinie przy ulicy Głuskiej;

  4. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  9. Sprawy bieżące

  10. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót