Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konkurs na najpiękniejszy wieniec...

Aktualności

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Jabłonna

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Jabłonna

Opublikowano: 11.07.2016 Zapraszamy mieszkańców sołectw Gminy Jabłonna, Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz lokalnych twórców do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowych. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 21 sierpnia podczas Dożynek Gminnych w miejscowości Wierciszów.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych