Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 19.07.2016 Zawiadamiam, że XXI sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 26 lipca 2016 roku o godz. 16 00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,

  2. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna,

  3. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna,

  4. w sprawie budowania spopielarni zwłok na terenie Gminy Jabłonna.

  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  9. Sprawy bieżące.

  10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót