Aktualności

OGŁOSZENIE dot. przebudowy drogi 107151L w Skrzynicach Pierwszych

OGŁOSZENIE dot. przebudowy drogi 107151L w Skrzynicach Pierwszych

Urząd Gminy Jabłonna informuje, że w dniach 25 lipiec - 12 sierpień 2016 roku planowane są roboty budowlane na drodze tzw. 10-tce dla zadania Modernizacja (przebudowa) nawierzchni drogi gminnej nr 107151L w miejscowości Skrzynice Pierwsze na odcinku od km 0+008,50 do km 0+121,20. Informujemy o możliwości powstania utrudnień w ruchu.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych