Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wypłata świadczenia 500+

Aktualności

Wypłata świadczenia 500+

Wypłata świadczenia 500+

Opublikowano: 27.07.2016 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie informuje osoby pobierające świadczenie wychowawcze 500+, że wypłaty tego świadczenia będą realizowane 26 dnia każdego miesiąca. Jeżeli jest to dzień wolny od pracy, dniem wypłaty będzie dzień poprzedzający.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych