Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Informacja o zgłoszonych uwagach...

Aktualności

Informacja o zgłoszonych uwagach dotyczących oferty

Informacja o zgłoszonych uwagach dotyczących oferty

Opublikowano: 28.07.2016 Informacja o zgłoszonych uwagach dotyczących oferty na realizację zadania publicznego zgłoszonej przez oferenta z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239).

Nazwa Oferenta: Fundacja Laboratorium Turystyki

Tytuł oferty: Słoń w sombrero

Data złożenia oferty: 15.07.2016 r.

Termin realizacji zadania: 01.08.2016 r. – 14.08.2016 r.

Wysokość dofinansowania: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), oferta zgłoszona przez Fundację Laboratorium Turystyki została przekazana do publicznej wiadomości na okres od 19 do 26 lipca 2016 r. poprzez zamiesczenie:

  1. na stronie biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jabłonna,
  2. na stronie internetowej Gminy Jabłonna,
  3. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Jabłonna.

W ww. okresie nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca zamieszczonej oferty.

Powrót