Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Aktualności

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Opublikowano: 08.08.2016 Gmina Jabłonna przystępuje do projektu pn. Partycypacja w planowaniu przestrzennym finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie bierze udział 25 gmin z terenu województwa lubelskiego. Projekt prowadzony jest w dwóch etapach. W ramach każdego z etapów można pozyskać granty w wysokości po ok. 45 000,00 zł na przeprowadzenie konsultacji społecznych w procesie opracowywania i aktualizacji dokumentacji w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). W przypadku naszej gminy środki te będą wykorzystywane w związku z prowadzoną procedurą zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Pozyskany grant  w całości będzie przeznaczony na przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach prowadzonych prac planistycznych. Dodatkowo w ramach omawianego projektu Gmina będzie miała możliwość korzystania ze specjalistycznego wsparcia ekspertów z zakresu planowania przestrzennego oraz z bezpłatnych szkoleń: ”Partycypacja w planowaniu przestrzennym”, Praktyczne aspekty wdrażania konsultacji społecznych”.

Projekt prowadzony jest przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich.    

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych