Aktualności

Samochód dla OSP Jabłonna

Samochód dla OSP Jabłonna

Samochód strażacki Jelcz należący do Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie przeszedł karosaż. Wartość inwestycji to 144 525zł, środki pochodzą z budżetu gminy Jabłonna.
Zadanie obejmowało, m.in.: dobudowę kabiny czterodrzwiowej, jednomodułowej - zespolonej w układzie miejsc 1+1+4, dobudowana do istniejącej (siedzenia przodem do kierunku jazdy), wymiana tapicerki, ocieplenie kabiny, zabudowa nadwozia, nowy zbiornik wody stalowy o pojemności do 5500 litrów z falochronami i włazem rewizyjnym, zabezpieczony obustronnie antykorozyjnie lakierami chemoutwardzalnymi, remont autopompy, tablicy sterującej, lakierowanie, remont instalaji elektrycznej i wodnej.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych