Aktualności

Koła Gospodyń Wiejskich na Jarmarku Jagiellońskim

Koła Gospodyń Wiejskich na Jarmarku Jagiellońskim

W niedzielę 14 sierpnia o godzinie 13:00 w Bazylice Ojców Dominikanów w Lublinie w ramach Jarmarku Jagiellońskiego odbędzie się spotkanie z pieśniami ku czci Matki Boskiej w wykonaniu Zespołów Śpiewaczych Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Jabłonna.
Podczas spotkania jarmarkowego Zespoły Śpiewacze z Jabłonny Drugiej, Piotrkowa, Tuszowa, Wierciszowa oraz Chmiela zaprezentują pieśni ku czci Matki Boskiej na melodie funkcjonujące w gminie Jabłonna. Repertuar spotkania wybrany jest przez panie z KGW według kryterium – ulubiona, najładniejsza, stara… w celu pokazania współczesnego muzycznego kultu Matki Boskiej na wsi. Spotkanie nie będzie miało charakteru koncertu, ponieważ muzyka wsi nie jest muzyką koncertową. Podczas spotkania pragniemy umiejscowić ją w naturalnym jej kontekście – w formie nabożeństwa ku czci Matki Boskiej. Zostaną wykonane zarówno pieśni starsze jak i te nowsze, funkcjonujące w liturgii kościoła na co dzień. Główny nacisk stawiamy na wykonawców i temat spotkania.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych