Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Bezpłatne doradztwo LGD "Kraina wokół...

Aktualności

Bezpłatne doradztwo LGD "Kraina wokół Lublina"

Bezpłatne doradztwo LGD "Kraina wokół Lublina"

Opublikowano: 10.08.2016 W związku ze zbliżającym się I/2016 naborem wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” (planowanym w październiku 2016 r.) zapraszamy do udziału w szkoleniach dotyczących działań:

- podejmowanie działalności gospodarczej,

- wsparcie na rozwój przedsiębiorstw,

- budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych (projekty niekomercyjne powyżej 50 tyś. zł),

- budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności (projekty niekomercyjne powyżej 50 tyś. zł).

 

 

LP

NAZWA

MIEJSCE

DATA/GODZINA

1.       

Szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego

Biuro LGD

Lublin, ul. Narutowicza 37/5

16.08.2016 r.

godz. 10.00

2.       

Szkolenie w ramach podejmowania działalności gospodarczej

Biuro LGD

Lublin, ul. Narutowicza 37/5

16.08.2016 r.

godz. 14.00

3.       

Szkolenie w ramach wsparcia na rozwój przedsiębiorstw

Biuro LGD

Lublin, ul. Narutowicza 37/5

17.08.2016 r.

godz. 14.00

4.       

Szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy

Biuro LGD

Lublin, ul. Narutowicza 37/5

18.08.2016 r.

godz. 09.00

 

Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje na temat:

- procedury aplikowania o udzielenie wsparcia w tym kryteriów wyboru projektów,

- zasad, wysokości i formy dofinansowania,

- dokumentacji aplikacyjnej.

 

Zapisy na szkolenia pod numerem telefonu 81 532 30 65. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Jednocześnie informujemy, że zaplanowano mobilne punkty informacyjne na terenie naszego powiatu, w których pracownicy biura LGD informować będą o możliwości pozyskania środków za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina” w ramach PROW 2014-2020.

 

LP

NAZWA

MIEJSCE

DATA/GODZINA

1.        

Piknik Parafialny

Plac przy remizie

OSP Matczyn –Wojcieszyn

14.08.2016 r.

2.       

Dożynki Gminy Garbów

Plac przy UG Garbów

21.08.2016 r.

godz. 12.00-16.00

3.       

Dożynki Gminy Jabłonna

Wierciszów

21.08.2016 r.

godz. 14.00-18.00

4.       

Dożynki Gminy Jastków

GOKiS w Dąbrowicy

21.08.2016 r.

godz. 13.00-17.00

5.       

Dożynki Gminy Niemce

przy kaplicy w Elizówce

21.08.2016 r.

godz. 13.00-17.00

6.       

Dożynki Gminy Strzyżewice

Plac przy UG Strzyżewice

21.08.2016 r.

godz. 14.30-18.30

7.       

Dożynki Gminy Wysokie

Plac przy GBP w Wysokiem

21.08.2016 r.

godz. 15.00-19.00

8.       

Punkt informacyjny z zakresu zakładania działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie,

ul. Mełgiewska 11c

22.08.2016 r.

godz. 9.00-14.00

9.       

Punkt informacyjny z zakresu zakładania działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, Filia w Bełżycach, ul. Lubelska 8

22.08.2016 r.

godz. 9.00-14.00

10.   

Punkt informacyjny z zakresu zakładania działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, Filia w Bychawie, ul. Mickiewicza 11

22.08.2016 r.

godz. 9.00-14.00

11.   

Dożynki Wojewódzkie

Lotnisko w Radawcu

28.08.2016 r.

godz. 12.00-16.00

12.   

Dożynki w Głusku

Plac przy UG Głusk

04.09.2016 r.

godz. 13.00-17.00

13.   

Dożynki w Wólce

Przy Szkole Podstawowej w Łuszczowie Drugim

04.09.2016 r.

godz. 13.00-17.00

 

 

Dodatkowo pracownicy biura LGD prowadzą stałe doradztwo w siedzibie LGD „Kraina wokół Lublina”:

ul. Narutowicza 37/5, Lublin w godzinach 7:00-15:30 od poniedziałku do piątku, podczas którego można skorzystać z pomocy przy uzupełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.

 

 

Powrót