Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje społeczne

Aktualności

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Opublikowano: 23.08.2016 Wójt Gminy Jabłonna ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Jabłonna projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2023.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 24 sierpnia 2016 r. do 4 września 2016 r. w następującej formie:
a)  złożenia w formie elektronicznej opinii, uwag i propozycji co do treści projektu uchwały,
b) złożenia w formie papierowej opinii, uwag i propozycji co do treści projektu uchwały.

Przesłanie opinii w formie elektronicznej odbywa się na adres: m.pastuszak@jablonna.lubelskie.pl, przesłanie opinii w formie papierowej odbywa się na adres: Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22,
23-114 Jabłonna.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Jabłonna

Projekt Uchwały Rady Gminy Jabłonna

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2023

Powrót