Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Fundusz sołecki na 2017 - harmonogram...

Aktualności

Fundusz sołecki na 2017 - harmonogram zebrań

Fundusz sołecki na 2017 - harmonogram zebrań

Opublikowano: 30.08.2016 Do końca września wszystkie sołectwa są zobowiązane podjąć uchwały o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2017 rok. Łączna kwota funduszu sołeckiego w naszej gminie wynosi: 303 983,53 zł. Kwota funduszu w poszczególnych sołectwach wyliczana jest na podstawie liczby mieszkańców zameldowanych stale i tymczasowo na terenie danego sołectwa.
Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. To zebranie wiejski decyduje o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego. Warunkiem jest by wartość planowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego mieściła się w planowanym budżecie dla danego sołectwa lub wspólnych zadań kilku sołectw – nie ma możliwości realizacji zadań, które nie będą mieściły się w  planowanych środkach funduszu  i wymagałyby dodatkowo środków własnych gminy.
 
Zachęcamy aby planować zadania poprawiające jakość życia, estetykę wsi, np. przystanki autobusowe, kosze na śmieci, znaki kierunkowe, place i skwery, siłownie zewnętrzne, itp. W zadaniach inwestycyjnych mogą to być remonty, wyposażenia świetlic, szkół – wszystkie zadania, które pozwolą na realizacje zadań w posiadanym budżecie. Aby móc zaplanować środki w budżecie funduszu sołeckiego złożone propozycje powinny być dobrze przemyślane, skonsultowane z mieszkańcami mieć oszacowane koszty poszczególnych zadań tak aby wpisane raz w budżet gminy nie podlegały zmianom i przesunięciom. Zachęcamy do współdecydowania o podziale środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok i udział w zebraniach. 
 
 

Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców danego sołectwa

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo

 Data i miejsce zebrania sołeckiego

1

Chmiel Drugi

213

11 384,22 zł

23.09, godz. 18:00,                

Remiza Strażacka w Chmielu

2

Chmiel Pierwszy

289

13 479,14 zł

23.09, godz. 17:00,                

Remiza Strażacka w Chmielu

3

Chmiel - Kolonia

238

12 073,34 zł

23.09, godz. 19:00,                

Remiza Strażacka w Chmielu

4

Czerniejów

832

27 564,70 zł

15.09, godz. 18:00

Remiza Strażacka w Czerniejowie

5

Czerniejów - Kolonia

326

14 499,03 zł

14.09, godz. 18:00

Remiza Strażacka w Czerniejowie

6

Jabłonna Pierwsza

628

22 823,57 zł

26.09, godz. 19:00

Zespół Szkół w Jabłonnie

7

Jabłonna Druga

1 039

27 564,70 zł

26.09, godz. 18:00

Zespół Szkół w Jabłonnie

8

Jabłonna – Majątek

676

24 146,68 zł

27.09, godz. 18:00

Sala Narad UG Jabłonna

9

Piotrków Pierwszy

777

26 930,71 zł

24.09, godz. 18:00

GCK  w Piotrkowie

10

Piotrków Drugi

740

25 910,82 zł

24.09, godz. 19:00

GCK  w Piotrkowie

11

Piotrków - Kolonia

231

11 880,39 zł

15.09, godz. 19:00

Dom Sołtysa

12

Skrzynice Drugie

299

13 754,79 zł

19.09, godz. 18:00

Remiza Strażacka w Skrzynicach

13

Skrzynice Pierwsze

432

17 420,89 zł

19.09, godz. 19:00

Remiza Strażacka w Skrzynicach

14

Skrzynice - Kolonia

336

14 774,68 zł

16.09, godz. 19:00

Świetlica w Skrzynicach-Kolonii

15

Tuszów

514

19 681,20 zł

10.09, godz. 18:00

Remiza Strażacka w Tuszowie

16

Wierciszów

283

13 313,75 zł

24.09, godz. 18:00

Remiza Strażacka w Wierciszowie

17

Wolnica

46

6 780,92 zł

09.09, godz. 18:00

Dom Sołtysa

Łącznie

17

7 899

303 983,53 zł

 

 

 

Powrót