Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Oferta PLKS Piotrcovia Piotrków

Aktualności

Oferta PLKS Piotrcovia Piotrków

Oferta PLKS Piotrcovia Piotrków

Opublikowano: 31.08.2016 Wójt Gminy Jabłonna podaje do publicznej wiadomości ofertę PLKS Piotrcovia Piotrków „Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień”

OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), podaje do publicznej wiadomości ofertę  PLKS Piotrcovia Piotrków „Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień”.

 Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 239):

Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień

 Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):

Prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną oraz organizacja turnieju piłki nożnej z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej.

 Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

PLKS Piotrcovia Piotrków

Termin realizacji zadania:

15.09.2016 r. - 30.10.2016 r.     

 Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

 Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Pana Huberta Brydy - Referat Funduszy, Promocji i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Jabłonna, tel.: 81 561 05 70, email: h.bryda@jablonna.lubelskie.pl w terminie do dnia 9 września 2016 r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Program zajęć profilaktyczno - sportowych

Powrót