Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Karta projektu rewitalizacyjnego...

Aktualności

Karta projektu rewitalizacyjnego gminy Jabłonna - zgłoś swój pomysł!

Karta projektu rewitalizacyjnego gminy Jabłonna - zgłoś swój pomysł!

Opublikowano: 08.09.2016 Gorąco zachęcamy wszelkich partnerów społecznych, takich jak: organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, podmioty gminne wykonujące usługi publiczne, jednostki sektora finansów publicznych, OSP, szkoły oraz instytucje kultury, grupy nieformalne t.j. Koła Gospodyń Wiejskich, aby zgłaszały do Lokalnego Programu Rewitalizacji planowane przez siebie projekty mające na celu podniesienie jakości życia na obszarze Gminy objętym planem rewitalizacji – zarówno poprzez inwestycje w infrastrukturę, jak i przez organizację akcji społecznych (tzw. projekty miękkie).
Wypełniając tą kartę - poniżej link do ankiety, macie Państwo możliwość włączyć się aktywnie w proces rewitalizacji Gminy Jabłonna, rozumiany jako kompleksowy plan odnowy wybranych części Gminy, a jednocześnie stworzyć swoim przedsięwzięciom solidne podstawy do ubiegania się w przyszłości o fundusze unijne (nierzadko wsparcie finansowe UE uzależnione jest od wpisania projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji).
 

Zachęcamy do zgłszania swoich pomysłów na działania do 18 września 2016 roku - KAŻDY POMYSŁ JEST DOBRY!

 
Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego Planu Rewitalizacji

 

Powrót