Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Informacja o zgłoszonych uwagach...

Aktualności

Informacja o zgłoszonych uwagach dotyczących oferty - MUKS Jabłonna

Informacja o zgłoszonych uwagach dotyczących oferty - MUKS Jabłonna

Opublikowano: 09.09.2016 Informacja o zgłoszonych uwagach dotyczących oferty na realizację zadania publicznego zgłoszonej przez oferenta z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239).

Informacja o zgłoszonych uwagach dotyczących oferty na realizację zadania publicznego zgłoszonej przez oferenta z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 239)

 

                                       

Nazwa Oferenta: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS” Jabłonna

Tytuł oferty: Prowadzenie zajęć sportowych z elementami informacyjno-edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

Data złożenia oferty: 17.08.2016 r.

Termin realizacji zadania: 12.09.2016 r. – 10.12.2016 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania: 9400,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych).

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), oferta zgłoszona przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS” Jabłonna została przekazana do publicznej wiadomości na okres od 18 do 29 sierpnia 2016 r. poprzez zamieszczenie:

  1. na stronie biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jabłonna,
  2. na stronie internetowej Gminy Jabłonna,
  3. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Jabłonna.

W ww. okresie nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca zamieszczonej oferty.

 

 

Powrót