Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia o konsultacjach Gminnej...

Aktualności

Ogłoszenia o konsultacjach Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2023

Ogłoszenia o konsultacjach Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2023

Opublikowano: 09.09.2016 Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami Gminy Jabłonna dotyczących projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2023

I. Informacje ogólne:

  1. Na mocy Zarządzenia Wójta Jabłonna nr 101/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku w dniach od 24 sierpnia 2016 roku do 2 września 2016 roku przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami Gminy Jabłonna projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2023.
  2. Konsultacje miały formę:

a)    złożenia w formie elektronicznej opinii co do treści projektu Strategii,

b)    złożenia w formie papierowej opinii, co do treści projektu Strategii

       3. Informacje o prowadzonych konsultacjach zostały umieszczone:

a)   na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna,

b)   w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

c)   na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Jabłonna,

     4Opinię w trakcie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga co do treści projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2023.

II. Podsumowanie konsultacji:

Przeprowadzone konsultacje społeczne uważa się za ważne.

 

Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami Gminy Jabłonna dotyczących projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2023

 

Powrót