Aktualności

APEL GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

APEL GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

W Polsce wystąpiły kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) spowodowane nieodpowiedzialnym postępowaniem człowieka.

Apeluje do rolników, których gospodarstwa znajdują się w strefach gdzie wprowadzono restrykcje weterynaryjne, aby nie nabywali świń bez oznakowania i świadectw zdrowia oraz z niewiadomego źródła.

Należy rejestrować w AR i MR wszystkie świnie (nawet jedną sztukę), zgłaszać terminowo urodzenia i przemieszczanie świń.

Apeluje do Państwa abyście bezwzględnie przestrzegali podstawowych, obowiązkowych zasad ochrony własnych gospodarstw, w których należy:

- zabezpieczyć chlewnie, świnie, ściółkę oraz pasze przed dostępem dzików,

- wyłożyć maty nasączone płynem dezynfekcyjnym przed wjazdem do gospodarstwa i przy wejściu do chlewni,

- przestrzegać zakazu karmienia świń odpadami kuchennymi,

- nie wpuszczać osób postronnych na teren gospodarstwa,

- zgłaszać każde podejrzenie choroby świń lekarzowi weterynarii.

Szanowni Państwo, podkreślam, ASF jest chorobą niegroźną dla człowieka, ale bardzo groźną dla świń oraz powoduje olbrzymie straty ekonomiczne

GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII
Włodzimierz Skorupski
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych