Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Aktywni na rzecz tolerancji

Aktualności

Aktywni na rzecz tolerancji

Aktywni na rzecz tolerancji

Opublikowano: 29.09.2016 Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie we współpracy z Fundacją Tysiąca Kroków przystąpiło do realizacji projektu „Aktywni na rzecz tolerancji”. Głównym celem działania jest wzmocnienie aktywności obywatelskiej na rzecz tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji w społeczności lokalnej.

Z Gimnazjum Publicznego w Piotrkowie w projekcie bierze udział 15 uczniów.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

- warsztaty dla młodzieży,

- konkurs plastyczny na plakat antydyskryminacyjny (dla uczniów biorących udział w projekcie),

- realizacja inicjatywy lokalnej na rzecz tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji,

- dzień tolerancji,

- konferencja promująca zrealizowane przez młodzież inicjatywy.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych