Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje programu współpracy z...

Aktualności

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Opublikowano: 04.10.2016 Wójt Gminy Jabłonna ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
Konsultacje przeprowadzane są celem poznania opinii organizacji pozarządowych, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Jabłonna, w zakresie projektu uchwaływ sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
 
Formą konsultacji jest:
1) złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały,
2) złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały,
Opinie w formie elektronicznej przesyłane są na adres e-mail: m.pastuszak@jablonna.lubelskie.pl opinie w formie papierowej przesyłane są na adres Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 5 października 2016 r. do dnia 17 października 2016 r. 

Warunkiem udziału organizacji pozarządowej i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i jej danych rejestrowych (adresowych) oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej opinie i uwagi co do treści konsultowanego dokumentu.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy na 2017 rok

Powrót