Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Finał olimpiady ekologicznej

Aktualności

Finał olimpiady ekologicznej

Finał olimpiady ekologicznej

Opublikowano: 10.10.2016 10 października w Gminnym Centrum Kultury w Piotrkowie odbył się finał Olimpiady ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gmin Jabłonna i Krzczonów.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Etap pierwszy, eliminacje szkolne, odbyły się dnia 6 października 2016 r., uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych  pisali test wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Poziom eliminacji szkolnych był wysoki, a uczniowie wykazali się bardzo dużą wiedzą z zakresu ekologii.  Do finału konkursu zakwalifikowało się po 3 najlepszych uczniów z każdej ze szkół.

W etapie gminnym 10 października br. 28 uczniów rozwiązywało test wiedzy z zakresu biologii, chemii, geografii oraz ekologii. Z związku z wyrównanym poziomem i taką samą liczbą zdobytych punktów, wśród najlepszych uczniów przeprowadzona została dogrywka, która pozwoliła wyłonić  zwycięzców.

Ostatecznie laureaci konkursu zostali:

w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej:

  1. Daniel Salasa – szkoła podstawowa w Jabłonnie,
  2. Bartłomiej Ziętek – szkoła podstawowa w Piotrkowie,
  3. Klaudia Klimek - szkoła podstawowa w Jabłonnie,

 w kategorii klas I-III szkół  gimnazjalnych:

  1. Kacper Wilkołazki – gimnazjum publiczne w Jabłonnie,
  2. Izabela Zaborek - gimnazjum publiczne w Piotrkowie,
  3. Mateusz Deruś –gimnazjum publiczne w Jabłonnie.

Na zakończenie finału Olimpiady Pan Marcin Pastuszak Z-ca Wójta Gminy Jabłonna dokonał wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych laureatom konkursu. Ponadto w nagrodę wszyscy uczniowie, którzy zakwalifikowali się do finału gminnego Olimpiady wyjadą 13 października na wycieczkę do Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Olimpiada zyskała wielu sympatyków w gronie uczniów i młodzieży szkolnej, a realizacja projektu pt. „Edukacja ekologiczna w Gminie Jabłonna i Gminie Krzczonów w 2016 r.” przyczyniła się do podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, a także kształtowania pozytywnych postaw i nawyków dbania o środowisko naturalne.

Mamy nadzieję, że poprzez aktywny udział w realizowanym projekcie dzieci i młodzież nabyły również wiedzę na temat walorów przyrodniczych obszarów znajdujących się na terenie gminy Jabłonna i Krzczonów. Podobne działania i inicjatywy związane z szeroko rozumianą edukacją ekologiczną  będziemy podejmować w kolejnych latach.

Powrót